Pasze dla zwierząt

młode kurczaki

Pasze dla zwierząt są produktami bogatymi w składniki pokarmowe pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancjami otrzymywanymi w wyniku przemian chemicznych lub biologicznych, które są wartościowym pożywieniem dla osobników hodowlanych.
Natomiast w żywieniu drobiu stosowane są przede wszystkim pasze zbożowe i produkty uboczne pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, a ich właściwy dobór uzależniony jest od zapotrzebowania ptaków na odpowiednią ilość kalorii, białka, tłuszczu, węglowodanów i mikroelementów.

Ze względu na miejsce powstawania pasze podzielone są na dwie grupy:

  • przemysłowe, czyli wytwarzane przez firmy działające w przemyśle paszowym,
  • gospodarskie, czyli wyprodukowane przez hodowcę w jego gospodarstwie na bazie wyhodowanych plonów.

Odpowiednio zbilansowane i dostosowane pod względem składu do poszczególnych grup wiekowych pasze w pełni pokrywają zapotrzebowanie na składniki odżywcze, generując prawidłowy rozwój zwierząt i wysoką produkcyjność.

Rodzaje pasz

Pasze dla zwierząt hodowlanych dzielone są na odmiany ze względu na zawartość białka i węglowodanów oraz witamin, a także takie z przeznaczeniem dietetycznym, tuczącym, mlekopędnym, zmiękczającym lub utwardzającym tkankę tłuszczową. Główny ich podział obejmuje trzy grupy:

  • pasze treściwe, czyli przemysłowe mieszanki paszowe, ziarna zbóż, mączki zwierzęce i susze z zielonych roślin;
  • pasze objętościowe suche, do których zaliczane są pasze gospodarskie, takie jak plewy, słoma i siano;
  • pasze objętościowe soczyste, czyli pasze gospodarskie, takie jak kiszonki, zielonki, trawa pastwiskowa, okopowe i strączkowe.